Uvjeti za prijem i smještaj

UVJETI ZA PRIJEM I OTPUST

U Dom se osoba može smjestiti putem rješenja Centra za socijalnu skrb ili na privatan zahtjev.

PRIVATNI SMJEŠTAJ

Privatni smještaj (puni iznos troškova smještaja korisnik podmiruje sam) može biti privremen ili dugotrajan. Obavezna dokumentacija prije prijema je:

  • rodni list i domovnica (može biti i fotokopija)
  • sadašnje zdravstveno stanje i zdravstvenu anamneza (tj. povijest bolesti)
  • popunjena zamolba za smještaj (obrazac možete dobiti u Domu ili skinuti ovdje)
  • popunjeni i potpisani ugovor (obrazac možete dobiti u Domu ili skinuti ovdje)
  • popunjeni obrazac liječnička potvrda (obrazac možete dobiti u Domu ili skinuti ovdje)

Cijena smještaja iznosi:

 • 35,00 EUR-a za jednokrevetnu sobu, dnevno po osobi, preračunato u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.
 • 25,00 EUR-a za dvokrevetnu sobu, dnevno po osobi, preračunato u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.
SMJEŠTAJ PUTEM RJEŠENJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB

Osoba se može smjestiti u naš Dom i putem rješenja Centra za socijalnu skrb (što znači da dio ili cijeli iznos troškova smještaja korisnika podmiruje Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike). Osoba zainteresirana za takvu vrstu smještaja mora se obratiti sa zahtjevom za smještaj Centru za socijalnu skrb prema mjestu svog prebivališta te će daljnje informacije o uvjetima i pravima smještaja dobiti od njih. Ovakva vrsta smještaja je dugotrajna.