O nama

Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe Varaždin je ustanova socijalne skrbi koja pruža uslugu dugotrajnog smještaja funkcionalno ovisnim starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

Usluge pružamo u objektu koji se nalazi u naselju obiteljskih kuća, nedaleko centra grada.

Interijer je uređen i opremljen tako da omogućava mobilnost korisnika unutar objekta, a stepeništa, dizala, vrata i hodnici, blagovaonice, prostori za fizikalnu terapiju, elektroterapiju, radnu terapiju, multisenzornu stimulaciju, kineziterapiju, prilagođeni su potrebama korisnika na način da se potiče samostalnost u kretanju i odabiru sadržaja i aktivnosti koji su osmišljeni za korisnike Doma.

Okoliš objekta je dobro uređen park sa šetnicama, drvoredom, sjenicom, klupama za odmaranje i provođenje ugodnih trenutaka na svježem zraku, senzoričkim vrtom i refleksološkom stazom, a prilazi objektu prilagođeni su osobama u kolicima.

Smještajni kapacitet čitavog objekta u kojem se nalazi i Centar za rehabilitaciju Varaždin, je 268 kreveta od čega Domu socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe Varaždin pripada 148 mjesta u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama.

Osim mogućnosti dugotrajnog smještaja, pružamo usluge privremenog smještaja za vrijeme oporavka starijih i odraslih bolesnih osoba i usluge zamjenske skrbi za vrijeme predaha ili odsustva osoba koje inače brinu o oboljelim članovima obitelji (respite care).

U pružanju usluga oslanjamo se na dugogodišnje iskustvo u radu sa korisnicima koji boluju od kroničnih  bolesti,  demencija različitih uzroka te drugih neizlječivih bolesti.

U skladu sa specifičnim potrebama korisnika, naše aktivnosti i palijativni pristup kada je neophodan, usmjerene su postizanju optimalne kvalitete života.