Pravne informacije

Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe Varaždin je ustanova socijalne skrbi koja pruža uslugu dugotrajnog smještaja funkcionalno ovisnim starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući kao prva privatna zdravstvena ustanova ( u vlasništvu gđe. Lekić Dubravke ), 1998. godine osniva Dom koji postaje ugovorna ustanova tadašnjeg Ministarstva rada i socijalne skrbi. Sjedište Doma je u Varaždinu u ulici Zinke Kunc 47.

Vizija Doma je postati vodećom ustanovom te primjerom kvalitetnog pružanja usluga institucionalne socijalne skrbi osobama starije životne dobi, ovisnima o tuđoj pomoći, u društvu koje stari.

Misija Doma je pružanje usluga socijalne i zdravstvene skrbi starijim i nemoćnim osobama na profesionalan, pouzdan, susretljiv i vjerodostojan način primjeren njihovim potrebama.

Djelatnost Doma ostvaruje se pružanjem usluga funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj odrasloj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

Katalog usluga
Ugovor o pružanju usluga
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o zaštiti osobnih podataka