Projekti

 

Natječaj: Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
Prijavitelj projekta: Centar za rehabilitaciju Varaždin
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Lokacija: Varaždinska i Međimurska županija
Ukupna vrijednost projekta: 1.415.821,08 HRK
Eu financiranje: 1.415.821,08 HRK ili 100%

Partneri: Udruga KERUSS

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Unaprijediti mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga

Specifični ciljevi:

  1. Ojačati kapacitete stručnjaka Centra za rehabilitaciju Varaždin za uvođenje i provođenje novog programa osposobljavanja usmjerenog na pružanje podrške za uključivanje OSI na tržište rada te socijalnoj inkluziji.
   Unaprijediti vještine dugotrajno nezaposlenih OSI smještenih u institucijama i u zajednici na području Varaždinske županije, a koje su potrebne za njihovo lakše uključivanje na tržište rada.

Ciljna skupina:
90 dugotrajno nezaposlenih osoba s tjelesnim i/ili intelektualnim invaliditetom (90 osoba s područja Varaždinske županije koje će biti uključene u selekciju i motivaciju za uključivanje u nove programa – od 90 njih, 60 će ih aktivno sudjelovati u programima osposobljavanja) te 2 stručnjaka zaposlena u Centru za rehabilitaciju Varaždin.


Planirani rezultati:

 1. Formiran interdisciplinarni mobilni tim za pomoć osobama s tjelesnim i/ili intelektualnim poteškoćama na području Varaždinske županije
 2. Razvijene inovativne uključive socijalne usluge za OSI
 3. Educirani stručnjaci Centra za rehabilitaciju Varaždin u metodi Neurofeedbacka te uvođenje programa Neurofeedbacka u rad ustanove
 4. Bolja inkluzija i integracija OSI na području Varaždinske županije koja je osigurana putem programa osposobljavanja usmjerenog na jačanje njihovih kompetencija za uključivanje na tržište rada


Glavne aktivnosti:

 1. Provođenje usluge mobilnog tima u zajednici za 10 korisnika s tjelesnim i/ili intelektualnim poteškoćama (mobilni tim čine socijalni radnik i rehabilitator)
 2. Edukacija 2 stručnjaka Centra za rehabilitaciju Varaždin (psiholog i fizioteraput) u području metode Neurofeedbacka te provođenje programa Neurofeedbacka u radu s OSI
 3. Provođenje programa izrade čestitki/pozivnica/kalendara/bookmarkera radi osnaživanja OSI i njihovog lakšeg uključivanja na tržište rada
 4. Provođenje programa tkanja radi osnaživanja OSI i njihovog lakšeg uključivanja na tržište rada
 5. Provođenje programa izrade keramike radi osnaživanja OSI i njihovog lakšeg uključivanja na tržište rada
 6. Provođenje programa osposobljavanja za rezanje industrijskih krpa te sortiranja odjeće radi osnaživanja OSI i njihovog lakšeg uključivanja na tržište rada

 

Natječaj: IPA IV, Širenje mreže socijalnih usluga i zajednici ( Faza II)
Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
Prijavitelj projekta: Centar za rehabilitaciju Varaždin
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Lokacija: Krapinsko – zagorska županija
Ukupna vrijednost projekta: 279.731,44 EUR
Eu financiranje: 197.266,61 EUR ili 70,52%


Partneri:

 1. Krapinsko – zagorska županija
 2. Grad Donja Stubica
 3. Turistička zajednica Donja Stubica
 4. Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Krapina
 5. Udruga invalida Donja Stubica
 6. Terme Jezerčica d.o.o.
 7. Udruga Keruss
 8. Udruga Labirint
 9. Kuhta sport d.o.o.
 10. Uzgoj cvijeća i trgovina GEA d.o.o.


Ciljevi projekta:

Glavni cilj: poticanje socijalne inkluzije osoba s intelektualnim i tjelesnim oštećenjima kroz razvoj i širenje usluga u zajednici
Specifični ciljevi: povećati zapošljivost i smanjiti institucionalizaciju osoba s intelektualnim teškoćama u sjevernoj Hrvatskoj kroz pružanje tailor-made obrazovanja i inovativnih socijalnih i rehabilitacijskih aktivnosti

Ciljna skupina:
22 osobe u nepovoljnom položaju odnosno osobe s intelektualnim i / ili tjelesnim  poteškoćama koje su smještene u Centru za rehabilitaciju Varaždin  podružnici Pustodol.

15 osoba s intelektualnim poteškoćama koje žive kod kuće.


Planirani rezultati:

 1. formiranje dva interdisciplinarna mobilna tima za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama u Krapinsko – zagorskoj županiji.
 2. razvijene Inovativne socijalne i rehabilitacijske aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama i članove njihovih obitelji.
 3. Bolja inkluzija, integracija i doprinos zajednici osoba s intelektualnim teškoćama, koja je osigurana putem treninga njihovih kompetencija za uključivanje na tržište rada i promocija inovativnog modela rehabilitacije i zapošljavanja.
 4. Podržano dugoročno očuvanje socijalne usluge u zajednici za osobe s intelektualnim poteškoćama.


Glavne aktivnosti:

 1. Provođenje socijalne usluge u zajednici za osobe s intelektualnim poteškoćama kroz (1 sat / 2 puta tjedno) formiranje dvaju mobilnih timova (2  radna terapeuta, 2 defektologa).
 2. Provođenje terapija plivanjem i ronjenjem u Termama Jezerčica za osobe s intelektualnim poteškoćama. (Završni izvještaj o provedbi programa plivanja i ronjenja)
 3. Organiziranje Respite care provođenjem savjetovanja i društvenih okupljanja jednom mjesečno  osoba s intelektualnim poteškoćama koje žive kod kuće i njihovih obitelji.
 4. Provođenje edukacije o utjecaju prirodnih labirinata na osobe i izgradnja 5 labirinata od prirodnih materijala.
 5. Provođenje edukacije o ekološkoj poljoprivredi
 6. provođenje edukacije o tradicionalnom načinu pečenja kolača u suradnji s šefom kuhinje Termi Jezerčica
 7. Promocija labirinata na lokalnom sajmu turizma na kojem će se prezentirati uzgojeni proizvodi čime se osigurava održivost projekta i zapošljivost osoba s intelektualnim poteškoćama
 8. Osnivanje lokalne udruge koja će nastaviti s provođenjem aktivnosti
 9. Inicirati otvoreni dijalog i stvaranje mreže u zajednici pomoću 11 partnera i osigurati održivost novorazvijene socijalne usluge u zajednici za osobe s intelektualnim teškoćama

 

Ukupno trajanje projekta:  18 mjeseci
Nositelj projekta: Centar za rehabilitaciju Varaždin
Ukupna vrijednost projekta: 285.216,37 eura
EU financiranje: 199.936,70 eura

Partneri:
Krapinsko – zagorska županija
Varaždinska županija
Grad Varaždin
Društvo distrofičara Varaždin
Udruga invalida Varaždin
Udruga Keruss Varaždin

Opći cilj: Povećanje kvalitete života osoba u nepovoljnom položaju i stvaranje okruženja za njihov samostalan život

Specifični ciljevi:

 • promicanje novih socijalnih usluga u zajednici
 • unaprijediti život osoba u nepovoljnom položaju razvojem
 • kompetencija potrebnih za samostalan život, kao i poboljšanje
 • socijalnih vještina


Ciljna skupina:

 • ukupno 85 osoba iz CRV i podružnice:
 • 20 osoba s intelektualnim poteškoćama
 • 65 osoba s tjelesnim oštećenjima
 • minimalno 40 osoba iz Udruge invalida i Društva distrofičara
 • 12 osoba s tjelesnim oštećenjem smještenih kod kuće

Oni će biti odabrani prema svojim interesima i mogućnostima kao i posebnim potrebama . Budući da je većina aktivnosti otvorenog tipa, drugi korisnici ustanove koji ne sudjeluju u projektnim aktivnostima biti će  potaknuti da se pridruže.

Na temelju preporuka iz partnerskih institucija biti će izabrano12 novih korisnika s tjelesnim invaliditetom koji žive u svojim domovima

U mobilnim timovima biti će zaposlene 4 osobe (2 defektologa, 2 radna terapeuta) s tržišta rada na početku projekta, (trening aktivnosti kod kuće provoditi će se kroz 15 mjeseci 1 sat po posjetu, 2 posjeta tjedno). Najmanje 2 korisnika Centra za rehabilitaciju Varaždin s tjelesnim invaliditetom biti će uključeni u mobilne timove, a koji su prošli trening korištenja pomagala u ADL.
Ostali krajnji korisnici su obitelji osoba s invaliditetom, lokalna zajednica, potencijalno poslovna zajednica.

Rezultati:

 • osnovana 2 mobilna tima (1 defektolog, 1 radni terapeut, 1 korisnik CRV)- može i drugačiji sastav
 • povećana kvaliteta života 125 odabranih korisnika
 • preporuke za javne partnere
 • rezultati i aktivnosti projekta predstavljeni široj javnosti kroz vlastiti časopis CRV ( 1000 primjeraka mjesečno tijekom provedbe projekta)

Rezultati ovog projekta trebali bi pridonijeti povećanju kvalitete života osoba u nepovoljnom položaju, motivirajući ih za osobni razvoj i razvoj društvenih vještina i time povećati njihove šanse na tržištu rada i u samostalnom životu. To će pozitivno utjecati na njihove obitelji, dok će javni partneri će imati koristi od razvoja novih usluga i strategija u zajednici.

Glavne aktivnosti:
1. Povećanje kvalitete života korisnika projekta:
2. Uspostava i pružanje usluge mobilnih timova
– izbor korisnika projekta i početne aktivnosti
– trening ADL –a
– internet radionice (možda i web dizajn- korisnici stavljaju na net novosti s projekta)
– Parlaonica – debatni klub
– aktivnosti na otvorenom – sportske
– kazalište
– kreativne radionice
3. Razvoj i širenje preporuka za javne partnere
4. CRV – priprema i podjela

Ciljne skupine biti će konzultirane u smislu njihove željene aktivnosti

Rezultat 1:
2 mobilna tima s  2 člana (defektolog, radni terapeut) formirana, operativan, pružanje usluga 12 novih korisnika – Mobilni timovi će biti zaposleni u prva 3 mjeseca u CRV; a s 12 novih korisnika s tjelesnim invaliditetom koji žive u svojim domovima raditi će 15 mjeseci. Unutar ove aktivnosti planira se posjet Sloveniji.

Rezultat 2:
Poboljšanje kvalitete života za 125 korisnika projekta provodeći planirane podaktivnosti.

Budući da su neki od predviđenih pod-aktivnosti su već na neki način organizira u Centru za rehabilitaciju Varaždin, glavni “skriveni” cilj će biti unaprijediti suradnju između korisnika u različitim institucijama i motivirati ih za sudjelovanje u aktivnostima i buduću suradnju

Podaktivnost 1:
Izlazi: izrada kriterija i odabiru korisnika, stvaranje baze podataka o korisniku za različite aktivnosti. Pod-aktivnosti će se provoditi tijekom trajanja projekta.

Podaktivnost 2:
Trening ADL – a –  korištenje pomagala, trening za trenere između samih korisnika, edukacija o važnosti neovisnog življenja za korisnika i šire javnosti i nabavu opreme za svakodnevni život (20 korisnika CRVi 20 od partnera obučeni);

Podaktivnost 3:
Internet radionice – korisnici CRV – a – radionice o korištenju interneta, njegov društveni značaj, kreiranje web-stranice i profila na društvenim mrežama  će se organizirati kako bi se omogućilo bolje socijalne kontakte, poboljšala komunikacija, lakše širenje informacija i materijala važnih za kvalitetu života korisnika (min 25 korisnika),

Podaktivnost 4:
“Parlaonica” debatni klub-edukacije o različitim temama kao što su prava osoba s invaliditetom, seksualnost, socijalna uključenost, prehrana, itd. Organizirat će se, susreti i razgovori s korisnicima partnerskih ustanova . To je interaktivan način da se poboljša motivacija, socijalna uključenost i osobnost (25 korisnika CRV i 25 od partnera)

Podaktivnost 5:
Aktivnosti na otvorenom, obuhvaćaju društvene i sportske aktivnosti kao što je nordijsko hodanje, terapeutsko jahanje, plivanje, kuglanje, koncerti, izleti. Navedene aktivnosti povećavaju kvalitetu života, a imaju i terapeutsku svrhu, kao i socijalnu komponentu jer su putovanja organizirana u široj javnosti. 2 putovanja mjesečno kroz 15 mjeseci; do 50 korisnika. Nabaviti će se vozilo (kapacitet 8 invalidne osobe), posebno prilagođeni;

Podaktivnost 6:
Kazališne predstave i kreativne radionice – CRV. U okviru projekta korisnici će pripremiti novu predstavu. U tu svrhu će se održati  glazbene i vizualne umjetničke radionice, radionice za glumu i scenografiju. Predstava će biti izvedena u  crkvi, osnovnoj školi i drugim institucijama. Cilj je razviti vještine i podići svijest šire javnosti o problemima osoba u nepovoljnom položaju. Minimum 6 osoba će biti uključeni u predstavu kao glumci, a ukupno 15 u cijeloj pod-aktivnosti.

Rezultat 3:
Preporuke za javne partnere na temelju dobivenih rezultata

Rezultat 4:
Postignuća projekata opisana u  vlastitom časopisu “CRV” – priprema newslettera od strane korisnika, obrazovanje o novinarstvu i uređivanje.  Predviđena naklada: 1000 primjeraka mjesečno, tijekom trajanja projekta.

Temeljem Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Pravila za NOJN), Centar za rehabilitaciju Varaždin, Zinke Kunc 47, 42000 Varaždin postupajući u svojstvu neobveznika Zakona o javnoj nabavi objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

 • EVA MODA d.o.o. za trgovinu, Đure Sudete 16, 42000 Varaždin
 • RETRO EVA j.d.o.o., Đure Sudete 16, 42000 Varaždin
 • TERME JEZERČICA d.o.o., Zinke Kunc 47, 42000 Varaždin
 • Ustanova za zdravstvenu njegu LEKIĆ, Zinke Kunc 47, 42000 Varaždin
 • Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe Varaždin, Zinke Kunc 47, 42000 Varaždin