O nama

Centar za rehabilitaciju pruža djeci, mladeži i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima usluge smještaja, boravka i psihosocijalnu rehabilitaciju. Centar ima podružnicu koja se nalazi u Pustodolu na adresi Pustodol 29 g, Donja Stubica.

Najvažnija vrijednost prema kojoj Centar za rehabilitaciju Varaždin mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost kao ustanova socijalne skrbi za osobe svih uzrasta sa tjelesnim oštećenjima ili kombiniranim smetnjama je orijentiranost na potrebe korisnika, pružanje visokokvalitetnih usluga socijalne i zdravstvene skrb i zadovoljstvo korisnika obavljenom uslugom.

Usluge pružamo u objektu koji se nalazi u naselju obiteljskih kuća, nedaleko centra grada.

Interijer je uređen i opremljen tako da omogućava mobilnost korisnika unutar objekta, a stepeništa, dizala, vrata i hodnici, blagovaone, prostori za fizikalnu terapiju, elektroterapiju, hidroterapiju, radnu terapiju, multisenzornu integraciju, muzikoterapiju, kineziterapiju, prilagođeni su potrebama korisnika, na način da se potiče samostalnost u kretanju i odabiru sadržaja i aktivnosti koji su osmišljeni za korisnike Centra. Okoliš objekta je dobro uređen park sa šetnicama, drvoredom, sjenicom, klupama za odmaranje i provođenje ugodnih trenutaka na svježem zraku, senzoričkim vrtom i refleksološkom stazom, a prilazi objektu prilagođeni su osobama u kolicima.

Smještajni kapacitet čitavog objekta u kojem se nalazi i Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe Varaždin je 268 kreveta od čega Centru za rehabilitaciju Varaždin pripada 120 mjesta u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama.