Uvjeti za prijem i smještaj

UVJETI ZA PRIJEM I OTPUST

U Centar za rehabilitaciju osoba se može smjestiti  putem rješenja Centra za socijalnu skrb ili na privatan zahtjev.

PRIVATNI SMJEŠTAJ

Privatni smještaj (puni iznos troškova smještaja korisnik podmiruje sam) može se ostvariti samo u podružnici Pustodol.
Ovakva vrsta smještaja može biti privremena ili dugotrajna.

Cijena smještaja iznosi:

  • 35,00 EUR-a za jednokrevetnu sobu, dnevno po osobi, preračunato u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.
  • 25,00 EUR-a za dvokrevetnu sobu, dnevno po osobi, preračunato u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.
SMJEŠTAJ PUTEM RJEŠENJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB

Osoba se može smjestiti u naš Centar i putem rješenja Centra za socijalnu skrb (što znači da dio ili cijeli iznos troškova smještaja korisnika podmiruje Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike). Osoba zainteresirana za takvu vrstu smještaja mora se obratiti sa zahtjevom za smještaj Centru za socijalnu skrb prema mjestu svog prebivališta te će daljnje informacije o uvjetima i pravima smještaja dobiti od njih. Ovakva vrsta smještaja je dugotrajna.