Podružnica Pustodol

Podružnica Pustodol registrirana je 05.02.2005.godine.

Djelatnost Podružnice: pruža djeci, mladeži i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima usluge smještaja, boravka i psihosocijalnu rehabilitaciju.

Centar za rehabilitaciju pruža usluge stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja slobodnog vremena ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.
O korisnicima cjelodnevno skrbi medicinsko osoblje, njegovatelji, te surađujemo sa liječnikom opće medicine, stomatologom, spec. neuropedijatrom, psihijatrom te fizijatrom.

Kapacitet
U Centru za rehabilitaciju Varaždin, Podružnici Pustodol smještajni kapacitet je 250 korisnika. Smještaj se može ostvariti putem rješenja nadležnih Centara za socijalnu skrb ili putem ugovora o smještaju (privatni korisnici).

Korisnici:
Radi se o osobama s višestrukim oštećenjima koja uključuju: intelektualna ili osjetilna oštećenja, cerebralnu paralizu, poremećaje iz autističnog spektra, degenerativne te kronične bolesti.

Cijena:
Cijena smještaja privatnih korisnika ovisi o broju kreveta u sobi. Tako je cijena jednokrevetne sobe dnevno po osobi 42 eura, a dvokrevetne 32 eura.

Obvezna dokumentacija prije prijema je:
– rodni list i domovnica (može biti i fotokopija)
– sadašnje zdravstveno stanje i zdravstvena anamneza (tj. povijest bolesti)
– popunjena zamolba za smještaj (obrazac možete dobiti u Centru ili skinuti ovdje)
– popunjeni i potpisani ugovor (obrazac možete dobiti u Centru ili skinuti ovdje)

Kontakt:
Adresa: Centar za rehabilitaciju Varaždin,
Podružnica Pustodol, Pustodol 29 g,
49 240 Donja Stubica
Voditelj Podružnice: Suzana Lovrenčić,
dipl. med. tehcn, mob. 091/286-1007
Tel: 049/286-100 centrala
049/286-070 socijalni radnik
Fax: 049 286 376
Email: soc.radnik@dom-lekic.com