DO DALJNJEG SU ZABRANJENE SVE POSJETE KORISNICIMA,

a korisnicima je zabranjeno da odlaze kući u posjet kako se za vrijeme boravka izvan smještaja u sustavu socijalne skrbi ne bi zarazili i prilikom povratka virus prenijeli na ostale korisnike.

Dostava namirnica i ostalih potrepština korisnicima.

1. Preporuča se određivanje vremenskog perioda te dana u tjednu kada će biti moguća dostava higijenskih potrepština, namirnica i ostalih potrepština od strane članova obitelji i prijatelja, sukladno organizacijskim mogućnostima pružatelja usluge smještaja.

2. Higijenske potrepštine, namirnice i ostale potrepštine trebaju biti zapakirane u originalnom pakiranju s odgovarajućim rokom trajanja.

3. Dopuštena je dostava namirnica koje ne zahtijevaju posebno skladištenje (hladnjak, zamrzivač).

4. Iste se nakon zaprimanja čuvaju u zasebnom skladišnom prostoru najmanje 3 dana do predaje korisniku.

5. Paketi se predaju na samom ulazu kod pružatelja usluga, a zaprimaju ih osobe zadužene od strane ravnatelja i/ili osobe odgovorne za rad pružatelja socijalne usluge koja nije u izravnom kontaktu s korisnicima smještaja.

6. Ako je omot moguće dezinficirati, skladištenje od 3 dana nije nužno.

7. Nepridržavanje navedenih mjera od strane zaposlenih i nepridržavanje od strane korisnika i/ili rodbine može imati teške, pa i fatalne posljedice po korisnike koji zbog svojih godina i bolesti pripadaju najrizičnijoj skupini.