Usluge

FIZIKALNA TERAPIJA OBUHVAĆA:

1. KINEZITERAPIJA
aktivne vježbe: statičke i dinamičke, aktivne vježbe s otporom, aktivno potpomognute vježbe, pasivne vježbe, vježbe koordinacije i ravnoteže, vježbe disanja i drenažni položaj, vježbe vertikalizacije, vježbe hoda, vježbe transfera, vježbe s pomagalima (loptice, štapovi, ljestve, utezi itd.), vježbe relaksacije, vježbe po programu za CP, vježbe u suspenzijama
2. ELEKTROTERAPIJA:
TENS, DDS, IFS, UZV, galvanizacija, UZV kroz vodu
3. HIDROTERAPIJA:
Hidrogimnastika, hidromasaža
4. TERMOTERAPIJA:
IC lampa, parafin, krioterapija
5. LIMFNA DRENAŽA

Rehabilitacijske:
2 RITAMSKE GRUPE (neurološka muzikoterapija; početna i napredna), MALI ZBOR (za korisnike sa umjerenim ili teškim kognitivnim oštećenjima),  INTELEKTUALNO-POTICAJNA grupa, GIM MT, 3 grupe u SNUEZELEN PROSTORIJI (senzorna stimulacija),  VOKALNA TEHNIKA, GLAZBENI KVIZEVI, REHABILITACIJA GOVORA, TERAPIJA SMIJEHOM.

Aktivno provođenje slobodnog vremena:

VELIKI ZBOR (za korisnike bez kognitivnih oštećenja ili one starije dobi), GLAZBENA SLUŠAONICA, KINO, grupa za ŠETNJU. Glazbeni pedagog prema potrebi pomaže radnom terapeutu u vođenju dramske grupe. Šest termina tjedno rezervirana su za individualni rad.

RADNOTERAPIJSKE AKTIVNOSTI:

1.Trening aktivnosti dnevnog života

Trening aktivnosti je podijeljen na:

  • Aktivnosti samozbrinjavanja (osobna higijena, hranjenje, oblačenje, korištenje pomagala, funkcionalna mobilnost);
  • Aktivnosti produktivnosti (mobilnost u zajednici, odlazak u trgovinu, radionice pripreme hrane, briga o odjeći, briga o urednosti sobe i sl.)
  • Aktivnosti slobodnog vremena (organizirane u Centru ili izvan, a vođene stručnim djelatnikom).

2.Tretman za gornje ekstremitete
Usmjeren na ponovno uspostavljanje izgubljenih ili oštećenih senzomotoričkih funkcija gornjih ekstremiteta i održavanje istih, razvoj selektivnih pokreta ruke, prevenciju komplikacija.

3.Kognitivno-perceptivni trening
Razvijanje i obnavljanje kognitivno-perceptivnih komponenti  orijentacija, pamćenje, pažnja, rješavanje problema, usvajanje novih sadržaja…).

4.Snoezelen
U opuštajućoj i odmarajućoj okolini stimulacija osjetila putem svjetla, zvuka, dodira, mirisa i okusa.

AKTIVNOSTI SLOBODNOG VREMENA:

Dramska grupa
Dramske radionice usmjerene su na kvalitetno i konstruktivno provođenje slobodnog vremena.
Kroz radionice korisnici stječu nova znanja i razvijaju važne psihosocijalne vještine : samoizražavanje, samopouzdanje, pomaganje, komunikacija i dr.

Kreativne radionice
Kroz razne kreativne aktivnosti (modeliranje, kaširanje, oslikavanje, crtanje, slikanje, ručni rad) organizirano je kvalitetno provođenje slobodnog vremena;
Kreativne aktivnosti ujedno i utječu na razvijanje i održavanje fine motorike, razvoj kognitivno-perceptivnih sposobnosti te razvoj psiho-socijalnih vještina (vrijednosti, samoizražavanje, interpersonalne vještine).

Eko grupa
Eko grupa i eko aktivnosti (briga o bilju, sijanje, sađenje, sakupljanje papira, uređenje okoliša i dr.) provode se u cilju stjecanja znanja iz prirode i ekologije te razvijanju pozitivnog stava prema čuvanju prirodnog okoliša.
Također se razvijaju suradnički odnosi te potiče kreativnosti i samopouzdanje.

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI KINEZITERAPEUTA:

A) Kineziterapija
Ova skupina programskih aktivnosti uključuje:

  • uspostavljanje, održavanje i povećanje opsega pokreta
  • održavanje i povećanje mišićne snage
  • povećanje izdržljivosti
  • razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta
  • povećanje brzine pokreta
  • korekcija položaja tijela
  • poboljšanje funkcije drugih organskih sustava

Korisnici koji su uključeni u programe kineziterapije podijeljeni su u homogenizirane grupe sukladno njihovim psihofizičkim sposobnostima.

B) Sportsko-rekreacijske aktivnosti

Općeniti cilj za ovu skupinu programa je zadovoljenje potrebe za kretanjem, igrom i druženjem, usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja te poboljšanje motoričkih dostignuća.
Sadržaji ove programske skupine su slijedeći: pikado, nordijsko hodanje, MATP, viseća kuglana, boćanje, sportsko-rekreacijski susret „Igre bez granica“.
Za sadržaje pikada i viseće kuglane planirano je organiziranje natjecanja po liga sistemu kroz čitav vremenski period provedbe sadržaja.
Plan provedbe pojedinih sadržaja tijekom godine prikazan je u tablici.

Sadržaj Vremenski period
Nordijsko hodanje Tijekom cijele godine; 1x tjedno
Pikado 1., 2. i 3. mjesec; 1x tjedno
MATP 4., 5. i 6. mjesec 1x tjedno
Viseća kuglana 7.,8.i 9. mjesec; 1x tjedno
Boćanje 10., 11. i 12. mjesec 1x tjedno
Igre bez granica 6. mjesec; 1x godišnje

U ovu programsku aktivnost uključeno je i sudjelovanje na sportskim natjecanjima Specijalne Olimpijade Hrvatske što ovisi o kalendaru natjecanja. Odluka o sudjelovanju na pojedinim natjecanjima donosi se na sastancima stručnog tima.