Katalog usluga

Opis usluga
Centar pruža uslugu smještaja koja obuhvaća uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, muzikoterapije, kineziterapije, tretmana psihologa, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja slobodnog vremena, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika, a može biti privremeni ili dugotrajni.

U svrhu zadovoljavanja socijalno – zdravstvenih potreba korisnika, Centar pruža slijedeće usluge:

 • briga o zdravlju (24-satna skrb više medicinske sestre, svakodnevna liječnička vizita, usluga pratnje i prijevoza kombijem prilagođenim za prijevoz osoba u invalidskim kolicima za potrebe korištenja zdravstvene zaštite izvan Centra)
 • održavanja osobne higijene (njega 24 sata)
 • pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti
 • stanovanja (pospremanje sobe, pranje i glačanje osobnog rublja)
 • prehrane (obroci pripremljeni u kuhinji sa implementiranim i certificiranim HACCP sustavom, prema potrebi osigurana dijetalna prehrana)
 • individualnu fizikalnu terapiju po preporuci liječnika specijalista
 • usluge socijalnog rada
 • usluge psihosocijalne rehabilitacije (radnu terapiju, kineziterapiju, socijalni rad, edukacijsku rehabilitaciju i uslugu socijalnog pedagoga)
 • organizirane aktivnosti slobodnog vremena (izleti, koncerti, kino, kazalište)
 • usluge stručnog savjetovanja kod otpusta.

 

Po zahtjevu korisnika pružati će se slijedeće dodatne usluge:

 • organiziranje proslava imendana, rođendana, obljetnica te drugih svečanosti po želji korisnika
 • pregled kod liječnika po izboru korisnika
 • usluge frizera, kozmetičara, pedikera i slično

Troškove dodatnih usluga podmiruje korisnik usluga.

24 satna medicinska skrb obuhvaća:

 • Opća njega bolesnika – pranje zubiju, umivanje, kupanje, presvlačenje…
 • Specifična njega bolesnika – obrada stome, katetera, aspiracija…
 • Sprječavanje komplikacija dugotrajnog ležanja.
 • Sanacija rana – dekubitalnih rana, rana nakon operativnog zahvata, venskih ulkusa…
 • Kontrola vitalnih parametara – mjerenje tlaka, pulsa, temperature, saturacije, šećera u krvi.
 • Primjena terapije – lokalno, na usta, subkutano, intramuskularno, davanjem infuzije, primjena klizme ili na drugi način po odredbi liječnika.
 • Uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage.
 • Pružanje palijativne skrbi.
 • Vođenje medicinske dokumentacije.
 • Nabava lijekova i zavojnog materijala.
 • Pomoć kod hranjenja, hranjenje na sondu.