Vježba evakuacije i spašavanja

12.10.2018.god. u prostoru našeg Centra vladalo je posebno uzbuđenje. U suradnji sa DVD Donja Stubica, a u svrhu vježbe evakuacije i spašavanja simulirana je situacija nastajanja požara u kuhinji objekta. Baš kao u filmovima oko 16:00 sati uz zvukove sirena nakon dojave Centru 112 , gašenju požara pristupila su 2 interventna vozila.

Uz pomoć hrabrih vatrogasaca provedena je evakuacija osoblja iz kuhinje, te korisnika I odjela. Pomoću nosila vatrogasci su iznijeli unesrećene osobe, te pristupili gašenju preostalog požara i provjeri stanja nakon evakuacije.

Osim toga na dvorišnom prostoru ustanove simulirana je situacija zapaljenja ulja. Djelatnici su upoznati sa načinom postupanja u takvoj situaciji, a bila je to i prilika za praktično sudjelovanje u gašenju takvog požara vatrogasnim aparatom punjenim prahom.

Cilj ovakvih vježbi upoznavanje je djelatnika sa planom evakuacije i spašavanja, evakuacijskim putevima i najbližim izlazima u dvorište, raspoloživom opremom, upotrebom vatrogasnog aparata i hidranta, te koordiniranjem aktivnosti tijekom akcije spašavanja.

Vježba je uspješno provedena , a o zvukovima sirena, jurenju vatrogasnih vozila, brzini, spretnosti i hrabrosti naših vatrogasaca i ostalih sudionika pričalo se još danima. S veseljem iščekujemo neku novu simuliranu akciju.