Usluge

Fizikalna terapija obuhvaća:

1. KINEZITERAPIJA

aktivne vježbe : statičke i dinamičke, aktivne vježbe s otporom, aktivno potpomognute vježbe, pasivne vježbe, vježbe koordinacije i ravnoteže, vježbe disanja i drenažni položaj, vježbe vertikalizacije, vježbe hoda, vježbe transfera, vježbe s pomagalima (loptice, štapovi, ljestve, utezi itd.), vježbe relaksacije, vježbe po programu za CP, vježbe u suspenzijama

2. ELEKTROTERAPIJA:

TENS, DDS, IFS, UZV, galvanizacija, UZV kroz vodu

3. HIDROTERAPIJA:

Hidrogimnastika,

Hidromasaža

4. TERMOTERAPIJA:

IC lampa, parafin, krioterapija

5. LIMFNA DRENAŽA

Radnoterapijske aktivnosti

1.Trening aktivnosti dnevnog života

Trening aktivnosti je podijeljen na :

1. Aktivnosti samozbrinjavanja ( osobna higijena, hranjenje, oblačenje, korištenje pomagala, funkcionalna mobilnost);

2.Aktivnosti produktivnosti ( mobilnost u zajednici, odlazak u trgovinu, radionice pripreme hrane, briga o odjeći, briga o urednosti sobe i sl.)

3. Aktivnosti slobodnog vremena ( organizirane u Centru ili izvan , a vođene stručnim djelatnikom).

2.Tretman za gornje ekstremitete

Usmjeren na ponovno uspostavljanje izgubljenih ili oštećenih senzomotoričkih funkcija gornjih ekstremiteta i održavanje istih, razvoj selektivnih pokreta ruke, prevenciju komplikacija

3.Kognitivno-perceptivni trening

Razvijanje i obnavljanje kognitivno-perceptivnih komponenti ( orijentacija, pamćenje, pažnja, rješavanje problema, usvajanje novih sadržaja…).

4.Snoezelen

U opuštajućoj i odmarajućoj okolini stimulacija osjetila putem svjetla, zvuka, dodira, mirisa i okusa.

Aktivnosti slobodnog vremena:

Dramska grupa

Dramske radionice usmjerene su na kvalitetno i konstruktivno provođenje slobodnog vremena.

Kroz radionice korisnici stječu nova znanja i razvijaju važne psihosocijalne vještine : samoizražavanje, samopouzdanje , pomaganje, komunikacija i dr.

Kreativne radione

Kroz razne kreativne aktivnosti ( modeliranje, kaširanje, oslikavanje, crtanje, slikanje, ručni rad) organizirano je kvalitetno provođenje slobodnog vremena;

Kreativne aktivnosti ujedno i utječu na razvijanje i održavanje fine motorike, razvoj kognitivno –perceptivnih sposobnosti te razvoj psiho-socijalnih vještina(vrijednosti, samoizražavanje, interpersonalne vještine);

Eko grupa

Eko grupa i eko aktivnosti ( briga o bilju, sijanje, sađenje, sakupljanje papira, uređenje okoliša i dr.) provode se u cilju stjecanje znanja iz prirode i ekologije te razvijanju pozitivnog stava prema čuvanju prirodnog okoliša.

Također se razvijaju suradnički odnosi te potiče kreativnosti i samopouzdanje.