DOZVOLJENE SU POSJETE KORISNICIMA U VANJSKOM PROSTORU TE U OGRANIČENOM VREMENSKOM TRAJANJU UZ PRETHODNU NAJAVU!

Omogućuju se posjete korisnicima u vanjskim prostorima pružatelja usluga (okućnica, vrt, dvorište i sl.). Korisnici kod izlaska u vanjske prostore nose masku.

Posjeti su ograničenog trajanja te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu, na način da se može održati razmak od 1,5 metra između svih osoba. Manji razmak moguć je jedino između korisnika i djelatnika kada je korisniku, uslijed njegovog zdravstvenog stanja, nužna pratnja djelatnika. Pružatelj usluga dužan je paziti da za svaku osobu ima isplanirano najmanje 3 m2 vanjskog prostora. Prema raspoloživoj površini utvrđuje se maksimalni broj posjetilaca kao i raspored posjeta.

Posjetioci imaju obvezu cijelo vrijeme nositi masku te se pridržavati drugih mjera zaštite (dezinfekcija ruku i sl.). Preporučuje se da u jednom posjetu jednog korisnika može posjetiti jedna osoba.

Prije početka posjeta posjetiocima je potrebno izmjeriti tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom te ako se utvrdi povišena tjelesna temperatura, posjet se ne može ostvariti. O posjetima pružatelj usluge smještaja vodi dnevnu evidenciju.

Osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima doma.

 

DOSTAVA POTREPŠTINA

Omogućuje se dostava higijenskih potrepština, jela u originalnim pakiranjima i ostalih potrepština od strane članova obitelji i prijatelja bez prethodne pohrane; omot je potrebno prebrisati dezinfekcijskim sredstvom i nakon toga predati korisniku.

Omogućuje se dostava hrane (jela), svježeg voća i povrća; svježe voće i povrće potrebno je prije predaje pružatelju usluge na odgovarajući način oprati. Predmetni paketi predaju se na samom ulazu kod pružatelja usluga.